20° Parçalı az bulutlu
 • EURO
 • DOLAR

Çankırı Defterdarlığından Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1 Seri No’lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanunn Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ de ilgili kanunun 73. ve 74. maddesinin uygulanması ile ilgili […]
Çankırı Gündemi - 25 Ekim 2014 14:01 A A

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1 Seri No’lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı
Kanunn Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ de ilgili kanunun 73. ve 74. maddesinin
uygulanması ile ilgili açıklamalara yer vermiştir.

İlgili Kanunun 73. maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Şöyle ki;
– 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait beyana dayanan (Gelir, Kurumlar, Geçici Vergi, KDV, Damga Vergisi, Stopaj, ÖTV. vb.) veya aynı tarih itibariyle kesinleşen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları yerine vergi ve Yi-üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirlenen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde alacaklara bağlı faiz, ceza faizi, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

– 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu… Hükümlerine göre 30/04/2014 tarihinden önce yapılan tespitlere göre kesinleşen vergi cezaları ile idari para cezalarının % 50’ sinin belirlenen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde cezaların kalan % 50 si’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

-6183 Sayılı amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen vadesi 11/09/2014 tarihinden önce olan ve kesinleşen Ecrimisiller, Yurtkur Kredi Borçları, Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinden Geri Alınması Gereken Alacaklar, Cezaevleri Harç ve Yiyecek Bedelleri gibi alacaklar belirlenen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde söz konusu alacaklara bağlı faiz, ceza faizi, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

-Borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerimiz 01/12/2014 tarihine kadar Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Malmüdürlüklerine başvurabilecekleri gibi www.gib.gov.tr adresinden internet aracılığıyla da başvurularını yapabilecektir.

-Yapılandırılan borçlar 31/12/2014 tarihine kadar peşin olarak ödenebileceği gibi ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte nakit veya kredi kartı ile ödenebilecektir.

Ayrıca 6552 Sayılı Kanunun 74. maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31/12/2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkan verilmektedir.

Birçok kolaylık sağlayan söz konusu düzenlemelerden mükelleflerimizin faydalanması menfaatlerine olup daha geniş bilgi www.gib.gov.tr internet adresinden, 444 0 189 vergi danışma hattından ve Defterdarlığımız Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerinden alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çankırı Defterdarlığı

Bu haber 1037 kez okundu.
Çankırı Gündemi - 14:01 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

EN ÇOK OKUNANLAR (SON 1 AY)

 • 01
  TAVA ÇÖREĞI
  “Unun varsa çörek yap yağın çoksa börek yap” demişler. Bu çörek pek bilindik gibi olsa da bir de bizim usulü görün dedim ve geçenlerde annemle- kendisi muhteşem yapar ve ölçüsü göz kararıdır.TuzEkmek için ölçülendirildi.-  beraber yapıverdik. Çankırı’da çokça yapılan ve sevilen hamur işlerindendir. Özellikle kışın ezilmiş pestil ve turşu ile tadına doyum olmaz. Ardına çay […]
 • 02
 • 03
 • 04
  Çavundur Belediye Termal Kaplıcaları Açıldı
  Termal Kaplıcaları Açıldı Çavundur beldesinin Nüfusu 2000’in altında olduğu için 29 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde köy statüsüne dönüşmesiyle birlikte beldenin, Çavundur Belediye Kaplıcaları da köy tüzel kişiliğine devredilmiş ve seçimlerden bu yana yaklaşık 2,5 aydır tesis kapalı konumdayken, kiralanmasıyla ilgili Çavundur köy tüzel kişiliğinin aldığı karar doğrultusunda 05.06.2014 tarihinde 2886 sayılı kanuna göre […]
 • 05

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

BİYOGRAFİ

Hiç biyografi eklenmemiş.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.